Yrityksen ulkoinen viestintä tukee yrityksen myyntiä ja markkinointia, sekä luo kysyntää yrityksen tuotteille ja palveluille. 

Näin ylläpidetään yrityksen mainetta ja erilaistetaan yritys kilpailijoista. Ulkoisella viestinnällä luodaan, kehitetään ja ylläpidetään hyviä suhteita ulkoisiin sidosryhmiin kuten asiakkaat, omistajat, mediat ja muut yhteistyökumppanit. 

Yrityksen tehtävänä on myydä tuotteitaan ja palveluitaan - mainonnan tehtävänä on kertoa asiakkaille, mitä tuotteita ja palveluja yritys tarjoaa, mistä ja miten niitä voi hankkia ja mitä ne maksavat. 

Yrittäjä tekee sen mitä parhaiten osaa ja jättää mainonnantyöt asiantuntijoille.

Esitteet, julkaisut, tiedotteet, internet-ratkaisut, sosiaalinen media, tilaisuudet, messut, mediajulkisuus, työvaatteet, yritysautot, ikkunateippaukset, myymälämainonta.