Graafinen ilme sisältää logon, kuvien, värien ja fonttien määrittelyn. Ilmettä sovelletaan kaikessa yrityksen viestinnässä lehtimainoksesta ikkunateippauksiin 
ja nettisivuihin. Hallittu ja yhtenäinen graafinen ilme on erottamaton osa yrityksen tai yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Se auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista ja helpottaa tunnistettavuutta. Tunnusten ja värien johdonmukainen käyttö yhdistää informaation samalta lähettäjältä saapuvaksi.


Vakiintunut graafinen ilme luo viestille lisäarvoa ja auttaa sen esillepääsyä pienemmällä panostuksella. Vähäisetkin elementit oikein käytettynä ja uskollisesti toistettuna antavat yritykselle suuren hyödyn muun muassa luomalla uskottavuutta
sekä tunnistettavuutta.